Har du redan ett ID?

Logga in till Skogsgläntan - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Skogsgläntan - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Sophantering och källsortering

(Senast uppdaterad 2020-02-15)

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i ett gemensamt soprum nära trapphusentrén på Lövskogsvägen 1, samt Barrskogsvägen 9 och 11.

I soprummet (miljöstationen) sorteras förutom hushållsavfall även tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och batterier.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning. Slå sönder, trampa ihop och dela på skrymmande pappförpackningar. Knyt ihop soppåsar och detta för allas vår trevnad!!!

Grovsopor som till exempel möbler, större pappförpackningar, elektroniksopor, kläder och övriga sopor som inte är hushållsavfall, lämnas till Petterboda återvinningscentral. Gratis inpasseringskort går att få av kommunen.

Skogsgläntan i Tyresö

brfskogsglantanityreso.se

skogsglantanityreso@outlook.com